سلام
اینهم تصویر ماهواره ی .....


آخرین گزارش : پوشش برف ....... Snow cover

----------------------------------------------------

پ.ن91/02/26 : متاسفانه سایتی که عکس در ان اپلود شده حذف شده است!