یه طرح تحقیقی بود تحت عنوان:

بررسی آلودگی آب رودخانه مرزی ارس توسط فریدون آرمانفر و محمدعلی محمدی اهری در سال  ٨٠-٧٩ در توضیحات اول طرح آمده است که :صفحه فلان تا فلان این جدول و اون یکی این نمودار و اون نمودار کار آقای محمدعلی محمدی اهری است در حالیکه آنها توسط اینجانب در ساعت اداری تحت عنوان کار اداری به اینجانب تکلیف شده بود!!

به نظر شما من  دچار  Plagiarism  شده ام.

ضمنا نفر دوم طرح در همان سال از بابت کار انجام شده توسط اینجانب مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ (۱۵ میلیون ریال ) دریافت نموده است.

اینهم گلایه  یک رزیدنت فارماکولوژی با موضوع مشابه