وقتی پست و مسئولیت سنگین داری،نمی دونم چرا میشه چند تا طرح تحقیقی رو بعنوان مدیر پروژه،مجری طرح،همکار طرح هدایت نمود ولی وقتی هیچی نیستی یعنی پست مقامی نداری هیچ طرحی هم تو دست و بالت نیست.