این مطلب ربطی به هیدرولوژی نداره ،ولی خب این تعاونی قراره، برا یه کارشناس آب، که تو سازمان آب کار می کنه، خونه بسازه !!
من که از سال 79 13 هر چی پول خواستند، دادم .
تسویه حساب هم کرده اند ولی کو ساختمون؟

این هم پیشرفت پروژه!


اونجایی که قرار بود حسب قرارداد ساختمان روتحویل بدند،نمی دونم چی شد؟ یهو اجی ،مجی لاترجی.....  پوف
اسم ده نفر هم به لیست اعضای پروژه که شرط اصلی عضویت در آن  1- فقدان مسکن،2-حداقل دو سال سابقه کار بود اضافه شد!
بسلامتی همه این عزیزان حداقل یه خونه داشتند، خصوصا رئیس سابق خودم هم که دوسه تا داره!!
القصه یه نقشه ساختمون هم که رودست پسرخاله مدیرعامل تعاونی مونده بود،انداختند به اعضا!!