خانم دکتر زهرایی،لطف کرده دعوتنامه جهت شرکت در سمینار و کارگاه عملی نرم افزار WEAP رو ارسال نموده اند ،برای اطلاعات بیشتر می تونید با آدرسهای:

  سایت اصلی  http://weap21.org   و  سایت سمینار http://eng.ut.ac.ir/weap


و در نهایت رزومه خانم دکتر را  در

http://eng.ut.ac.ir/RESUME_FACULTYMEMBERS/Resume.asp?ID_FACULTY=500

مشاهده فرمایید.