تو این عکس مدیرعامل،معاون،مدیرکل(الان مشاور)،مدیر(یکی شون عمدا نیامده)،کارشناس,تکنسین ،منشی و راننده است.

بازنشسته داره،انتقالی داره..... من هم که می بینین.