یکی از تجهیزاتی که کمتر مورد استفاده قرار میگیره،هزینه خرید ،نصب و راه اندازی بالایی داره ولی خب عملکرد راحتی داره!