هنرپیشه آمریکایی ائوناردو دیکاپریو که فعال محیط زیست هم هست در اکانت اینستاگرام خود عکسی از دریاچه ارومیه ( عکاس خانم سولماز دریانی ) را باز نشر کرده و مطالبی در مورد دریاچه نوشته حضور فعال هموطنان در ذیل عکس قابل توجه هست.

ظاهرا نماینده ارومیه و رئیس  ستاد احیا دریاچه هم از حضور ایشان و کمک به مطرح شدن مشکل و اخذ کمک های بین المللی ابرازعلاقه کرده اند.