حمید چیت‌چیان در مراسم کلنگ‌زنی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز، این طرح را مصداق آیه شریفه "تعاونو علی البر و التقوی " دانست و عنوان کرد: بهره‌برداری از این طرح، نوید بخش اخبار خوب در حوزه آبی است. وی با اشاره به برخی از فعالیت‌های مهم انجام شده با محوریت احیای دریاچه ارومیه، تصریح کرد: در سال‌های نه چندان دور، وضعیت دریاچه ارومیه حالت بحرانی و نگران کننده‌ای داشت، ولی امروز با افتخار می‌گوییم که به سمت احیای کامل در حال حرکت است.