خواهش مى کنم فیلم بسیار تأثیرگذار #مادرکشى، ساخته #کمیل_سوهانى را حتماً و حتماً ببینید! 
در این فیلم مستند که به سفارش مرکز پژوهش هاى ریاست جمهورى ساخته شده، به روشنى خواهید دید که سدسازى هاى بى رویه چه بلایى بر سر منابع آبى کشورمان آورده اند ! 
و ما را در چه فاجعه اى گرفتار کرده اند !
خواهید دید:
#دریاچه ها و #تالاب ها چگونه خشک شدند! 
#کشاورزى چگونه نابود مى شود!
رودخانه ها چگونه بى آب شدند!
#بیابان ها چگونه و با چه سرعتى رو به گسترش هستند!
#سفره_هاى_زیرزمینى_آب، چگونه خشک مى شوند!

چگونه بسیارى از صنایع همچون فولاد و نیروگاه ها که باید در کنار دریا ساخته شوند ، در مناطق کویرى ساخته شده اند و چگونه سفره هاى آب این مناطق را بى مهابا مى بلعند! و منطقه را خشک مى کنند!