در مراسمی با حضور مهندس فتاح وزیر نیرو و در هفتمین سال فعالیت موسسه تحقیقات آب، مرکز تحقیقات آب و فاضلاب افتتاح شد.