بعد از دو هفته جلسه کذایی برگزار شد،شیرامین باعث شد عزیزانی که اصلا فرق پیزومتر ، چاه  و آب شور رو نمی دونستند چقدر مطلب ارائه دادند ،خارج از موضوع جلسه!

تعجب می کنم،بگی بلد نیستم،نمی دونم،نمی تونم،سخته،مشکله و....هی نق بزنی و مهمتر از همه بگی نظر شما درسته,متاسفانه تو سیستم فعلی موفقی.

ولی بگی بلدم,می تونم،می دونم،حلش می کنم،......و خلاف نظر ایشان ،نظر بدی،در حاشیه قرار می گیری!

خلاصه، یکی هم بود که از عشق حرف می زد،این هم بلای جان ملته.

بعدا این عزیز اعتراف کرد در خارج از سیستم اداری بعنوان مشاور فنی یک شرکت ساعتی ١٨٠.٠٠٠٠ ریال (هجده هزار تومان) کار می کند.

حالا ایشون با مدرک کارشناسی،این حق الزحمه را دریافت می کنند،جای سوال هست بماند،مردم مومن تو سیستم چرا موندی و جای مردم رو اشغال کردی؟

در مورد دیسپاچینگ هم قرار شد مسئولین امر گزارشی از عملکرد خودشون را ارائه فرمایند.