باستان‌شناسی املش

ولی جهانی

معرفی جغرافیا و آثار تاریخی املش (بخش مرکزی و رانکوه)
نشر فرهنگ ایلیا با هم‌کاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
چاپ نخست: 1387

این کتاب که در بیش از 300 صفحه منتشر شده است به معرفی موقعیت وتقسیمات جغرافیایی شهرستان املش ،وجه تسمیه ،سابقه فعالیت های باستان شناسی ،پیشینه ی تاریخی،خانه های تاریخی و ثبت شده ،بقاع متبرکه و...وهمچنین تصاویری از آثار مکشوفه در این شهرستان بصورت کامل و جامع پرداخته شده است.