روستای تیل از توابع شهرستان شبستر.

مظهر چشمه و قالیشویی.