سال های قبل نرم افزاری توسط مهندس سعید برای شدن مدت تهیه کرده بودیم که به تایید آقای مهندس فهمی ( در تماب سابق هم رسیده بود- اولین نسخه تحت داس نرم افزار شدت مدت توسط ایسان و همکارشون تهیه شده بود) بهر دلیل نرم افزار دیگری توسط حوزه ستادی به شرکت های آب منطقه ایی جهت اجرا ارسال شد.

نرم افزار توسط شرکت کنکاش عمران و طراح ماکرو هم سرکار خانم زهره یاری کارشناس ابیاری هستند.

برنامه بیشتر به نظر می رسه یه برنامه دانشجویی هست و برای کارهای حجیم و تکراری بقولی یوزرفرندلی نیست.

در هرحال.


ادامه مطلب ...