اندازه گیری دبی ارس

اندازه گیری دبی جریان رودخانه ارس بصورت مشترک با طرف مقابل (آذربایجان) ،بیست و هشتم دی ماه نود ویک پلدشت ،پل شاه تختی دمای محیط -5 درجه و دمای آب 3 درجه ,عرض رودخانه نزدیک به 60 متر و حداکثر عمق 3 متر، از طرف مقابل رافیک هستند از نیروهای قدیمی،امین لطفی هم از نیروهای ما که بسیار جدی و علاقمند  بکار و در ضمن خیلی خجالتی هستند.
کار بسیار سنگینی است بخصوص در هوای سرد،تابستان هم شدیدا شرجی هست اینجا.

/ 0 نظر / 98 بازدید