پوشش برفی 87-86

پوشش  برفی سال ٨٧-٨۶ با استفاده از آمار برف سنجی که مورد تایید من کارشناس نیست و از نظارت کارشناسی هم مطابق سالهای قبل ممانعت بعمل آمد، حسب دستور تهیه وارائه  شد.

 با استفاده از تصاویرماهواره ای و کار مشترک با همکارم گزارش نهایی در حال تکمیل است.

چند ساله که می گم حتما باید نظارت کارشناسی باشه ، مقید به ایستگاه های ثابت نباشیم ،چرا چون با مراجعه تکنسین به محل ایستگاه و عدم مشاهده برف فقط حسب عادت نسبت به تکمیل فرم با عبارتی مانند فاقد برف ماموریت برف سنجی تکمیل می شود و ...

در حالیکه عکسهای ماهواره ای نشون می دهند که کمی بالاتر برف هست ولی کو گوش شنوا؟

کجا کار کارشناسی میشه ؟ که این دومیش باشه؟ فقط رفع تکلیف و فوق العاده ماموریت برای بچه های خودمون شرعی بشه!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید