اینترنت ذغالی،برنامه نویس ......

اینهم که دور از انتظار نبود!!!

به دلیل تمایل برخی محققان خارج از کشور، برای شرکت در کنفرانس و در دست نبودن شماره ملی برخی دیگر از شرکت کنندگان و نیاز به  ایجاد تغییرات در سیستم ارسال مقالات و نحوه ثبت نام،  فعلاً امکان وارد شدن به کاربری شخصی وجود نداشته ولی
حدأکثر از هفته بعد سامانه جدید مربوط به کاربری های شخصی راه اندازی خواهد شد.

پیشنهاد : کد ملی، جهانی شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید