دیسپاچینگ آب

آقای دکتر ریاحی ریاست محترم موسسه تحقیقات آب و دکتر صباغزاده معاونت پژوهشی موسسه از طرح دیسپاچینگ آب در سطح ملی مصاحبه تلویزیونی خواهند داشت.

با آرزوی موفقیت و اجرای این طرح ضروری در سطح ملی.

/ 0 نظر / 5 بازدید