مهندس راه چمنی

مهندس راه چمنی در حال بررسی پرونده های هیدرومتری منطقه اهر بهمراه آقای عبادی تکنسین خوب منطقه که با تبدیل وضعیتشون به کارشناسی به سد منتقل شدند.

/ 0 نظر / 41 بازدید