بازدید از سیستم هشدار سیل کرخه

با هماهنگی که با آب و برق خوزستان داشتیم،بهمراه آقای مهندس تمهیدی و با راهنمایی مدیرعامل شرکت پیام افزار، آقای دکتر صباغزاده  و کارشناس شرکت آقای مهندس شاه بداغی از کرمانشاه تااهواز از سیستم بازدید کردیم،جا داره از محبت های آقای دکتر صباغزاده در طول این بازدید در آبان ماه که در بعضی مسیرها واقعا بعلت برف و بوران با مشکلات فراوان مسیرو ادامه  دادیم و از آقای مهندس نمازی (که در مسیر ایشون رو ملاقات کردیم) وبخاطر هماهنگی هایی که کرده بودند تشکر کنم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید