سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

سه شنبه ٢٣/٧/٨٧ افتتاحیه کنفرانس در سالن مجتمع پتروشیمی(تالار وحدت دانشگاه دچار آتش سوزی شده)، در سالن ٢ هم مقاله ما ارائه می شود.

مقاله دوم هم بصورت پوستر  چهارشنبه در دانشگاه ارائه می شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید