باز هم افت سطح آب دریاچه ارومیه !!

به میزان 4.57 متر افت از تراز میانگین ده ساله داریم! به نقل از

خب،تقصیر کیه؟!!!مدیران که سرشون شلوغه و به اینجور مسائل نمی تونند برسند!

خب دغدغه اضافه کاری،ماموریت و پاداش و هزار کوفت دیگه پرسنل که وقت واسه کارهای اصلی نمی ذاره!

خب زورکی مدرک بدهی ،همین میشه!!حالا گیرم فوق لیسانس ،گیرم مدرک شریف،فقط یه تیکه کاغذه همین ،البته مزایای فراوان داره برای اون عزیز ولی چه فائده برا ملت و منابع آبی؟؟؟

من خیال می کردم دیگه بورسیه و دوره های اختصاصی دیگه طبق بخشنامه وزیر قدغنه،آن عزیز داره از باکو کارشناسی ارشد می گیره!

/ 0 نظر / 8 بازدید