سد سهند

این تاج سد :

اینهم موقعیت ایستگاه هواشناسی:

اینهم همکارم آقای مددی با ماشینش،من رو سرریزم!

/ 0 نظر / 7 بازدید