شیر آب کم مصرف

تجار ،وارد کنندگان و احیانا تولید کنندگان لامپ کم مصرف ،از جنبه تبلیغات کالای مورد ارائه خود با شانس بسی بسیار فراوان مواجه شده اند،لامپها جنبه تبلیغاتی نداشته جهت نورانی نمودن وبلاگ از آنها استفاده شده است. 

این وسط تجار ،وارد کنندگان و احیانا تولید کنندگان تجهیزات آب مورد کم لطفی قرار گرفته ،چرا؟

آخه درمورد مصرف بهینه آب فقط به مسواک زدن ،شستن سبزی و مدت زمان دوش گرفتن در حمام اشاره می شود و هیچکس و هیچ کانالی در مورد یک سیستم کاهنده مصرف آب پند و اندرز و تبلیغ ارائه نمی فرمایند!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید