پنجمین کنفرانس دوسالانه مدیریت منابع آب

محور‌های کنفرانس

 #برنامه‌ریزی و مدیریت جامع منابع آب و توسعه پایدار
• مدیریت منابع آب سطحی
 #مدیریت منابع آب زیرزمینی
• تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی
• مدیریت و کنترل سیلاب
• مدیریت عرضه و تقاضای آب
• مدیریت کیفی منابع آب
• استفاده مجدد از آبهای برگشتی، پسابها و منابع آب غیر متعارف
• جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب
• جنبه‌های حاکمیتی، مسائل حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب  
http://www.5ncwrm.ir

/ 0 نظر / 37 بازدید