بی آبی

BآB

ایستگاه هیدرومتری بداق بیگ رودخانه آیدوغموش

 

 

یکی از مشکلات جدید ناشی از بی آبی بیرون ماندن دریچه انتهایی لوله لمینگراف و سرقت کابل،شناور و وزنه آن است.

ی

/ 0 نظر / 31 بازدید