نوآوری

یکی از کارهای  که در سطح ملی باید روش کار بشه،سیستم آنلاین ایستگاه های هیدرو کلیماتولوژی هستش واقعا در این مورد عقبیم.

آقای دکتر عابدینی از دانشگاه شیراز یه سایت ظاهرا آزمایشی تحت عنوان http://www.water.ir راه اندازی نموده اند،که فقط در مورد سه ایستگاه هیدرومتری در شیراز تا مرحله نمایش حوضه استان فارس و ایستگاه های مربوطه فعاله.

در زمان معاونت آقای مهندس شجاعی فر (بعنوان معاونت مطالعات پایه منابع آب) به اطلاع ایشون رسوندیم و حتی با آقای دکتر عابدینی هم مذاکرات تلفنی داشتیم برای کسب اطلاعات و اقدام مشابه ولی خب،...نشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید