حق آبه ،حقابه

موضوع درست یا نادرستی نوشتار حق آبه یا حقابه نیست ،موضوع سهم آب ذینفعان از آب هست که ظاهرا در مدیریت و نه تفسیر اون دچار مشکل شدیم.

شکسته شدن خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد توسط کشاوزان 

/ 0 نظر / 82 بازدید