خشکسالی ایران و یک نظر

ماجرای خشکسالی ایران نکته بسیار جالبی است که کارشناسان رمل و اسطرلابی دولت نهم ظاهرا با استخاره و سر کتاب باز کردن به نتایج علمی آن دست یافته اند و قصد دارم در این خصوص از چند منظر نکات جالبی را برای خوانندگان روشن کنم.

سرمای وحشتناک و بی سابقه ای که از چهل سال پیش در ایران دیده نشده بود، خبر از تغییرات بزرگی در حوزه آب و هوایی منطقه فلات ایران را می داد که البته کاملا درست از آب درآمد.

 

 اصل نظر

/ 0 نظر / 6 بازدید