تنگه هایقر

همشهری 25/3/87
آقای بیژن فرهنگ دره شوری کارشناس برجسته محیط زیست:در کشور بدون مطالعه اساسی سد ساخته می شود،نمونه سد کریت در طبس که بیش از ده سال از احداث آن می گذرد و مردم در کف سد مشغول کشاورزی هستند.

تنگه هایقر در فیروز آباد پارس و بعنوان گراند کانیون ایران از آن یاد می شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید