بازهم طرح تحقیقی

سال پیش با همکارهای دفتر یه پروپوزال نوشتیم تحت عنوان :

 «بررسی و مطالعه  هیدرومتری به منظور ارتقا کیفی آماربرداری در شبکه سنجش استان آذربایجانشرقی»

چطوری شد،نمی دونم ولی عین مطالب مارو یه عزیزی از دانشگاه (خیلی دور هم  نه،همین دانشگاه تبریز ) امسال داده بودند کمیته تحقیقات،آقای مهندس حسین زاده دبیر کمیته شاکی شده بود که : آخه یعنی چه؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید