المپیک 2008 و آب

مکعب آبی نامی است که برای پروژه "مرکز شنا و بازیهای آبی" در بازیهای المپیک سال ۲۰۰۸ پکن در نظر گرفته شده.طراحی پروژه مکعب آبی را کنسرسیومی متشکل از گروه معماران PTW از استرالیا‌،شرکت آروپ ،انجمن مهندسی ساختمان جمهوری خلق چین (CSCEC) و انستیتو طراحی shenzhen وابسته به آن (CSCEC+DESIGN) انجام داده اند. پروژه به شکل یک مکعب ساده . شفاف و سازه آن بیشتر شبیه به اجتماع مولکول های آب (H2O) و در حقیقت آرایش پیچیده ای از اجزای حباب مانند است که بصورت یک مکعب بزرگ و حجیم، کریستالیزه شده اند. ادامه در اینجا و   یه جای دیگه

/ 0 نظر / 5 بازدید