دیسپاچینگ 5

اون همکارمون که گزارشی ارائه نکرد.

قرار شد یه گزارش از عملکرد دفاتر و کمیته فنی(اینجانب) تهیه و جمع بندی آن ارائه شود.البته قبلا صحبتها شده،جلسه ........

آقای رئیس جمهوری تا آخر مهر ماه در تبریز خواهند بود،مشخصه که همه آماده استقبال می شوند.

پیشنهاد حقیر دو ماه قبل ارائه شده است.هفته بعد نتیجه چندین جلسه،اعلام خواهد شد. 

/ 0 نظر / 3 بازدید