تجاوز به حریم

بعد کش وقوس فراوان و طی مراحل اداری،قضایی مانع ایجاد شده توسط روستائیان از مسیر رودخانه پاک سازی شد.

رودخانه قرنقو ایستگاه هیدرومتری موتورخانه میانه

/ 0 نظر / 72 بازدید