آنلاین ایستگاه های هیدرومتری

بچه های بستان آباد صراحتا گفته بودند نه(خودش هم همان نه بزرگی که شنیدین!) باری با سابقهای که از بازدیدهای سنوات قبل داشتم برام یه سوال شد؟ 

در راستای همون صرفه جویی ها هنگام گذر از بستان آباد در پی یه مسافرت شخصی (و در مرخصی) بازدیدی از محل (اوجان چای ) داشتم،شکر خدا بغل ایستگاه یه BTS گنده و اون دور و اطراف هم دوتا دیگه دیده می شد؛،در ضمن بغل ایستگاه چقدر خونه مسکونی که مشخص بود خط تلفن هم دارند.

بعله این بود انشا ما در مورد صرفه جویی و راهکارهای مدیریتی!

/ 0 نظر / 119 بازدید