آب و کتاب

اینهم چند تا کتاب در مورد آب با مضامین نو :

 

پیامهای نهفته در آب نویسنده ماسارو ایموتو؛ ترجمه نفیسه معتکف

نیروی حقیقی آب و  تأثیر دعا بر روی آب و .......

/ 0 نظر / 5 بازدید